Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

[2015-06-15] Scrypt.cc News

[2015-06-15]
Current Price - 0.00000870 BTC
Rewards - 12.1882 SAT
ROI - 71 Days

  • 06/15/2015 03:50PM EST: All buy and sell orders have 100KHS minimum now.
  • 06/15/2015 04:02PM EST: Orders with less than 100 KHS were cancelled, Orders older then 30 days were cancelled.
  • 06/15/2015 04:10PM EST: New trade server for better performance.
  • 06/15/2015 12:02PM EST: Withdraw queue cleared, Withdraws are now back at normal speeds.

NOTE: Some admin messages are without context because there are not users questions...

You can also monitor the prices and other news about scrypt.cc from

Older news here 
Also you can check out Tips

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου